Aktualności
Konsultacje - zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem w życie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina, Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i skorzystania z możliwości przekazania nam swoich opinii.

...
Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie miasta Będzina

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina” Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i skorzystania z możliwości przekazania nam swoich opinii w kwestii potrzeb rewitalizacyjnych.

...
PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - dzielnica Małobądz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

...
Konsultacje założeń do „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina”

Prezydent Miasta Będzina zaprasza mieszkańców, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące opracowania „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina”.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl