Aktualności
Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące dzielnicy Śródmieście!

Masz pomysł – uwagę – propozycję? Wypowiedz się na temat rozwoju przestrzeni Śródmieścia i weź udział w procesie konsultacji społecznych wspierających prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

...
Zaproszenie na III spotkanie konsultacyjne „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina”

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina.

...
Zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych, które w przyszłości będą mogły być realizowane na terenie miasta Będzina w ramach Programu Rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

...
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 Miasto Będzin zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina” wyłonionego w konkursie pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl